Aanbod voor (nieuwe) coördinatoren

De opbouw en inhoud van het online programma

 

De modules kunnen worden gevonden op de IPSO site onder het kopje IPSO centra. Daar kiezen voor de Academie. Vervolgens inloggen en kiezen voor Trainingen.

Het online programma start met een algemene module die is ontwikkeld voor iedereen die zich, in welke rol dan ook, verbindt aan een bij IPSO aangesloten centrum. Deze module heet:

Algemene introductie online modules. Nieuwe mensen worden hier warm welkom geheten en (in een kleine 30 minuten) wegwijs gemaakt in de rol die bij IPSO aangesloten centra vervullen voor mensen die leven met en na kanker.

Na het afronden van deze module kunnen de modules worden gevolgd die specifiek zijn ontwikkeld voor de (nieuwe) coördinatoren. Dit betreffen:

 

Module 1: Jongleren is een kunst (4:25)

Module 2: Wat kan IPSO voor je betekenen? (5:57)

Module 3: Over de intentie en opzet van het centrum (2:41)

Module 4: Wat belangrijk is voor jouw rol als coördinator (9:09)

Module 5: Relatie met het bestuur en afbakening van taken (12:21)

Module 6: Werken met vrijwilligers (43:26)

Module 7: Omgang met de gast (13:26)

Module 8: De programmering (activiteiten) (9:17)

Module 9: De (administratieve) bedrijfsvoering (22:11)

Module 10: De huisvesting en facilitaire zaken (12:55)

Module 11: Werken aan kwaliteit (3:29)

Module 12: Communicatie (11:22)

Module 13: Samenwerken binnen het veld (5:57)

Module 14: Toekomstbestendige financiering en fondsenwerving (16:50)

Module 15: Zelfreflectie (wordt nog door IPSO ontwikkeld)

 

Het advies is om na de algemene introductie in ieder geval te starten met ‘Jongleren is een kunst’. In deze module wordt toelichting gegeven op de opzet en werkwijze van het gehele online programma. De volgorde van de overige modules is minder cruciaal.

 

Tijdsbeslag voor coördinator en het centrum:

De specifiek voor de coördinatoren ontwikkelde modules kunnen in een kleine drie uur worden beluisterd. Samen met de algemene introductie kost het beluisteren van het geheel circa 3 ½ uur. Echter de inhoud is zo compact dat het meer tijd zal kosten om alles te beluisteren en verwerken. Bovendien is er onder de modules een document te downloaden met daarin links naar verdiepende stof. Deze stof kan ook op een later moment worden doorgenomen.

IPSO raadt aan om bij het aannemen van een nieuwe coördinator het inwerkpakket al te bespreken en om bij de start hier tijd voor in te plannen. We hopen met dit aanbod in samenwerking met de centra de nieuwe coördinatoren het warme welkom te bieden dat zij verdienen.

Log in en ga direct naar de modulesMeld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.