Interview Freek Groenendijk

FREEK GROENENDIJK: “Het is heel belangrijk dat er op alle niveaus mogelijkheden zijn om vaardigheden te ontwikkelen en te reflecteren” 

In het kader van het Bestuurders Development Programma, waarin we onder andere samenwerken en het delen van kennis willen bevorderen, laten we in de komende nieuwsbrieven bestuurders van branche- en serviceorganisatie IPSO aan het woord. Wat zijn hun drijfveren? Welke rol(len) vervullen zij binnen het bestuur? En tot slot een visie/quote die hen past. Deze keer aan het woord: Freek Groenendijk (77).

Wie is Freek, bestuurder van branchevereniging IPSO?

Samen met mijn vrouw Wil heb ik een samengesteld gezin met 6 kinderen en 10 kleinkinderen. In mijn werkzame leven was ik jurist bij de Gemeente Hoorn. Ik ben voorzitter/bestuurslid van stichting Straatpastoraat Hoorn en Pisa, het Centrum voor leven met en na kanker in Hoorn. Daarnaast heb ik een eigen juridisch adviesbureau. Ik vind het heel leuk om juridische vraagstukken op te lossen. Maar op vakantie gaan, lezen en luisteren naar opera doe ik ook graag. Tenslotte gooi ik zo nu en dan een hengeltje uit en ik verzamel munten en penningen.

Wat is uw rol binnen het bestuur van IPSO? Welke taken horen hierbij?

Bij IPSO zit ik zowel in het bestuur van de brancheorganisatie (Stichting IPSO) als in het bestuur van de vereniging. Mijn functies zijn secretaris en penningmeester. Ik bereid vergaderingen voor en neem deel aan besluitvorming. Verder houd ik me bezig met de juridische advisering van zowel de directeur als van de Raad van Bestuur.
Eens in de 4 á 6 weken is er een bestuursvergadering, tussendoor appen we veel en we bellen zo nu en dan. Dit kost mij circa 2 á 3 uur per week. Als de jaarstukken ingediend moeten worden of als de ALV plaatsvindt kosten de werkzaamheden iets meer tijd. Maar ik doe het graag.

Waarom een bestuurdersfunctie binnen IPSO? Wat is uw drijfveer?

Mijn echtgenote heeft in het verleden borstkanker gehad. Ik weet dus van heel dichtbij wat dit met je doet. 12,5 jaar geleden heb ik daarom centrum Pisa in Hoorn opgezet, waar ik al die jaren actief ben geweest als voorzitter. Laagdrempelige aandacht voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden is naast de reguliere gezondheidszorg hard nodig. Dit is vaak veel beter dan de mening van een psycholoog, is mijn ervaring.

Wat betekent groepsdynamiek voor u?

Het bestuur van de brancheorganisatie (Stichting IPSO) bestaat uit vier leden. Wij vergaderen samen en we beslissen samen. Ik vind het heel belangrijk dat we naar elkaar luisteren, elkaar laten uitpraten, andere invalshoeken bekijken en respect hebben voor de mening van een ander. Want zo versterk je elkaar en zo kunnen er betere resultaten worden behaald en goede beslissingen worden genomen.

Op welke wijze zorgt u voor een gezonde groepsdynamiek?

Onder andere dus door naar elkaar te luisteren, elkaar uit te laten praten en met respect voor de mening van een ander. Maar je moet ook kunnen zeggen: “Sorry dat had ik anders moeten doen.” Of: “Jouw mening vind ik beter.” Het gaat uiteindelijk om het bereiken van goede resultaten. Wij zijn als bestuur goed op elkaar ingespeeld. Daar voel ik mij heel goed bij.

Welk thema zou echt van toegevoegde waarde zijn voor IPSO bestuurders?

We moeten blijven werken aan de kwaliteit van de centra. Daar valt en staat de organisatie mee. Het is heel belangrijk dat er op alle niveaus mogelijkheden zijn om vaardigheden te ontwikkelen en te reflecteren.
De bestuursleden kunnen bijvoorbeeld met de handvatten en kennis die zij tijdens de kennissessies van het BDP krijgen aangereikt hun voordeel doen. En tijdens de bestuurdersnetwerkbijeenkomsten kunnen zij ervaring en kennis delen om deze te gebruiken in hun centrum.

Maar zorg ook voor goede cursussen/opleidingen binnen het eigen centrum; voor de coördinator en de gastheren/-vrouwen. Met mensen, die geen cursus willen volgen of bepaalde vaardigheden niet willen ontwikkelen of bijhouden, kunnen we de kwaliteit niet borgen.

Tot slot: welke visie is typisch Freek?

Doorpakken! Of zoals we in Rotterdam zeggen: Niet lullen maar poetsen.Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.