Centra voor leven met en na kanker

Om iedereen geraakt door kanker – (ex-)patiënten, naasten én nabestaanden – te laten weten dat ze onvoorwaardelijk welkom zijn voor ondersteuning, zullen de IPSO inloophuizen vanaf dit jaar landelijk bekend staan als Centra voor leven met en na kanker. Zo zijn de 81 locaties herkenbaar en beter vindbaar voor mensen geraakt door kanker en voor verwijzers. De centra focussen op kwaliteit van leven, waarbij altijd wordt uitgegaan van de behoefte van de gasten. 

Kanker en het (leren) leven met kanker is een maatschappelijk probleem. Eén op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven kanker. Elke Nederlander krijgt met deze ziekte te maken als naaste, mantelzorger of nabestaande. De gemiddelde vijfjaarsoverleving van kanker is de laatste decennia gelukkig sterk toegenomen en ligt nu op 65%. Het gevolg daarvan is een groeiende groep van ruim 800.000 mensen die leeft met en na kanker. Dit aantal neemt toe naar één miljoen mensen in 2030. Een miljoen mensen die weliswaar de diagnose kanker hebben overleefd, maar vaak met tal van klachten als gevolg van de behandeling blijven rondlopen (toekomstvisie Integraal Kankercentrum Nederland).

Grote impact op het maatschappelijk leven

De gevolgen van de behandeling kunnen veel invloed hebben op het dagelijks leven. Op emotioneel, maar ook op praktisch vlak, met betrekking tot werk, studie of sociale contacten. Het is van belang dat patiënten, naasten en nabestaanden over hun problemen kunnen praten en adequate hulp krijgen als ze dat wensen. Psychosociale zorg biedt ondersteuning aan mensen die leven met en na kanker.

Enorme zorgvraag

De centra voor leven met en na kanker bieden deze zorg, zodat deze groep mensen optimale kwaliteit van leven ervaart en kan blijven meedoen in de maatschappij. Het zal een uitdaging worden om in de toekomst voldoende vrijwilligers voor informele zorg te werven, denk aan de dubbele vergrijzing. En ook de toekomstige zorgvraag – door het toenemende aantal mensen dat leeft met en na kanker – die op ons afkomt is enorm. Met de centra voor leven met en na kanker hopen we een deel van die zorgvraag te kunnen opvangen.

Groter bereik

De centra voor leven met en na kanker hebben met hun 81 locaties een landelijke dekking, zijn zonder afspraak en zonder doorverwijzing te bezoeken. Voorheen opereerde de centra onder de naam inloophuizen, nazorgcentra of inloopershuizen. Maar om de doelgroep nog beter te bereiken en de vindbaarheid te vergroten, is er gekozen voor een gezamenlijke ondertitel die de lading beter dekt. Zo weet iedereen die leeft met en na kanker, van patiënt tot naaste, deze ondersteuning beter te vinden.

Gasten over de Centra voor leven met en na kanker:

  • 84% van de gasten vindt dat door het bezoeken van een centrum hun kwaliteit van leven is verbeterd.
  • Meer dan de helft van de gasten (54%) voelt zich door het bezoeken van een centrum minder alleen in het ziekteproces, in de rol van naaste of als nabestaande.
  • 52% van de revaliderende kankerpatiënten geeft aan dat het bezoeken van een centrum in grote mate heeft bijgedragen aan hun terugkeer naar werk.

Deze resultaten zijn afkomstig uit het Effectonderzoek van onderzoeksbureau Sinzer: de maatschappelijke waarde van IPSO Inloophuizen.

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.