IPSO centra voorkomen 150.000-200.000 zorgconsulten per jaar

Brancheorganisatie roept zorgverleners op om deze ondersteuning op te nemen in het zorgpad

Uit nieuw onderzoek van Ecorys blijkt dat informele zorg voor kankerpatiënten (zorg die door getrainde vrijwilligers verleend wordt bij IPSO centra of patiëntenorganisaties) de kwaliteit van leven van kankerpatiënten en hun naasten sterk verbetert. Bovendien wordt de druk op de formele zorg hiermee enorm ontlast. Patiënten besparen door het bezoeken van IPSO centra jaarlijks 8 tot 11 miljoen euro aan vermeden zorgconsulten bij de formele zorg. IPSO overhandigt vandaag dit rapport aan longarts Sander de Hosson tijdens het Naasten en Nabestaanden congres van Carend.

Besparing op de formele zorg

Een IPSO centrum voor leven met en na kanker is een plaats waar (ex-)patiënten, naasten en nabestaanden, elkaar kosteloos en laagdrempelig kunnen ontmoeten. Voor steun, voorlichting of om hun verhaal kwijt te kunnen. De centra organiseren verschillende activiteiten, zoals wandelingen, schilderworkshops etc. Er zijn 100 locaties in het land waar deze centra zich bevinden. Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van Ecorys blijkt dat de IPSO centra 150.000-200.000 bezoeken per jaar voorkomen bij zorgverleners als huisartsen en verpleegkundigen. Opgeteld wordt hiermee jaarlijks 8 tot 11 miljoen euro bespaard. Ook is er een verwacht positief effect op re-integratie in het arbeidsproces. Dit effect kan oplopen tot 30 miljoen euro per jaar.

Betere kwaliteit van leven

Het merendeel van de kankerpatiënten kampt met zorgen en angsten tijdens, maar ook na de behandeling van hun ziekte. Deze gevoelens hebben een negatieve impact op de kwaliteit van leven bij 70 procent van de patiënten. De helft van alle respondenten van het onderzoek van Ecorys waardeert de bijdrage van IPSO centra aan hun mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en zingeving met een rapportcijfer 8 of hoger. Naast financiële voordelen, biedt de informele zorg dus ook een betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten.

KWF-directeur Dorine Manson: ‘Ik was laatst op bezoek bij het IPSO centrum in Nieuw-Vennep en heb daar met eigen ogen gezien wat voor waarde de IPSO centra hebben voor kankerpatiënten. Dit rapport ondersteunt dit helemaal. Het is enorm belangrijk dat zorgverleners meer naar de informele zorg gaan doorverwijzen. Dit zorgt voor minder druk in het ziekenhuis, maar ook voor een betere kwaliteit van leven voor de patiënten.’

Meer bekendheid

Een grotere bekendheid van het bestaan van IPSO centra kan 34% extra vraag genereren. Dit betekent dat de maatschappelijke baten 15% tot bijna 50% hoger zouden liggen bij verbeterde toegang. Een veel grotere groep patiënten en naasten zou dan een hogere kwaliteit van leven ervaren. Jaarlijks zouden nog eens circa 20.000 tot 100.000 zorgconsulten kunnen worden voorkomen, en patiënten en hun naasten zouden minder vaak een beroep hoeven doen op commerciële aanbieders.

Oproep

In de komende jaren zal het aantal mensen dat met en na kanker leeft, verder toenemen. Dat betekent dat er een grotere vraag zal zijn naar informele psychosociale zorg. Indien deze zorg niet beschikbaar is, is te verwachten dat de druk op de formele zorg verder toeneemt en meer patiënten zullen kampen met psychische problematiek. Het onderzoek van Ecorys laat zien dat de informele zorg de druk op de zorg verlicht, financieel voordeel oplevert en ook bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Daarom roept brancheorganisatie IPSO vandaag op tot structurele borging van informele zorg in het zorgpad en overhandigen zij het rapport aan longarts Sander de Hosson op het Carend congres voor zorgverleners.

Het rapport opvragen?

Stuur dan een mailtje naar Marja Berendsen, zij stuurt je het Ecorys rapport Maatschappelijke businesscase informele psychosociale zorg bij kanker graag toe. Marja is bereikbaar via: marjaberendsen@ipso.nl

Bekijk de digitale versie van het rapport

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.