IPSO roept politiek op

IPSO directeur Sonja Robben roept naar aanleiding van een onderzoek de Tweede Kamerfracties en het kabinet op de informele psychosociale zorg voor mensen die leven met en na kanker, en voor hun naasten en nabestaanden beter te verankeren in de oncologische zorg. Robben vraagt tevens om in te zetten op structurele financiering van deze zorg om deze laagdrempelig, dichtbij huis en op maat te kunnen blijven bieden. “Ruim 800.000 Nederlanders leven met en na kanker. De zorg die wij bieden is noodzakelijk om mensen de regie terug te geven, die ze door de diagnose kanker waren kwijtgeraakt. Op hun relatie, mentale weerbaarheid en de terugkeer naar werk bijvoorbeeld.”

IPSO is de koepelorganisatie van de Centra voor leven met en na kanker. Robben overhandigde samen met dr. Hans Scheltema, uroloog Tergooi Ziekenhuis, de whitepaper van het onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen onder zorgverleners in de oncologie aan de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Scheltema ziet dat het medische traject en de kankerdiagnose het dagelijks leven van zijn patiënten beïnvloedt en van de mensen om hun heen. “Als zorgverlener zie ik dat psychosociale zorg onmisbaar is en dat een steeds grotere groep mensen behoefte krijgt aan deze zorg. Door de toenemende complexiteit in de oncologische zorg en het zo efficiënt mogelijk houden van de ziekenhuiszorg, is al mijn tijd en aandacht echter nodig voor het medische traject en komt de zachte kant van de zorg soms onder druk te staan. Wij hebben als artsen hiervoor dan vaak niet de tijd en aandacht die we graag zouden willen. Dan is het ontzettend waardevol dat de IPSO Centra er zijn. Tijdens alle fasen van de behandelingen, én erna”, aldus Scheltema.

Herkenning en erkenning nodig

Uit het onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen dat recent is gehouden onder zorgverleners in de oncologie komt naar voren dat 90% van de ondervraagden psychosociale zorg als een belangrijk onderdeel ziet in het zorgpad voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Echter, slechts 10% van de zorgverleners maakt de ondersteuning van een IPSO centrum altijd bespreekbaar in het contact met de patiënt. Hier moet nu verandering in komen, vinden Sonja Robben en dr. Hans Scheltema. Het is van belang dat de positie van de Centra voor leven met en na kanker in de oncologische zorg als geheel wordt herkend en erkend om mensen die leven met en na kanker de zorg te bieden die nodig is. Hierdoor kunnen ook andere zorgverleners en mantelzorgers worden ontlast.

Meedoen in de maatschappij

Sonja Robben: “Kanker en het (leren) leven met kanker is een maatschappelijk probleem. Eén op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven kanker. En elke Nederlander krijgt met kanker te maken als naaste, mantelzorger of nabestaande. De gemiddelde vijfjaarsoverleving van kanker is de laatste decennia gelukkig sterk toegenomen en ligt nu op 65%. Het gevolg daarvan is een groeiende groep van ruim 800.000 mensen die leven met en na kanker. In 2030 zullen dat er naar verwachting zelfs meer dan 1 miljoen zijn. Naast medische zorg gaat kanker ook over herstel na de doorgemaakte ziekte en de invloed op het dagelijks leven. Maar ook over zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling. Daarvoor is passende zorg en ondersteuning nodig. Informele zorg is daar een essentieel onderdeel van.”

Inzetten voor informele psychosociale zorg

De aanwezige Tweede Kamerleden begrijpen de urgentie vanuit IPSO en zien in waarom de informele psychosociale zorg voor mensen die leven met en na kanker zo belangrijk is. O.a. Liane den Haan van Fractie Den Haan geeft aan zich hiervoor in te willen zetten: “Het is heel belangrijk dat deze whitepaper er is. Ik kom zelf uit de zorg en heb in de oncologie gewerkt dus weet hoe belangrijk goede nazorg is. In het verleden was het aanbod van psychosociale zorg nog schaars. Juist ook de naasten hebben het buitengewoon zwaar, soms nog wel zwaarder dan de patiënt. Als patiënt heb je de blik op oneindig en gaan, maar de familie eromheen heeft toch vaak een machteloos of hulpeloos gevoel. De psychosociale zorg vanuit de IPSO Centra voor leven met en na kanker is zo belangrijk. Het is essentieel dat tijdens en na de behandeling goede begeleiding mogelijk is.”

 

Bekijk hier onze whitepaper

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.