Samenwerkingsproject ziekenhuizen en IPSO centra krijgt financiering van KWF om informele zorg voor kankerpatiënten te verbeteren

KWF investeert 2,5 miljoen euro in informele zorg  

Elf projecten op het gebied van informele zorg voor kankerpatiënten krijgen financiering van KWF, waaronder de samenwerking tussen een aantal IPSO centra en de ziekenhuizen in de regio. Prachtig nieuws, want zo kunnen we de informele zorg dichterbij de patiënt brengen. Informele zorg is zorg die wordt uitgevoerd door vrijwilligers en lotgenoten. Bekend is dat deze zorg wezenlijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor kankerpatiënten én hen helpt bij de klachten waar zij mee dealen tijdens of na hun behandeling.

Johan van de Gronden, directeur KWF Kankerbestrijding: “Vrijwilligers en lotgenoten zijn onmisbaar in het bieden van steun tijdens en na de behandeling. Al zijn er vele georganiseerde mogelijkheden, mensen weten nog lang niet altijd de weg er naar toe goed te vinden. Met deze investering zorgen we er dan ook voor dat de drempel tussen formele en informele zorg een stuk lager wordt.”

Informele zorg dichterbij de patiënt

De IPSO centra voor leven met en na kanker bieden de ondersteuning die patiënten en hun naasten zoeken. Helaas vindt deze doelgroep niet altijd de weg naar het centrum. Dat heeft deels te maken met onbekendheid (ook bij de verwijzers/formele zorg) en deels met een drempel die ervaren wordt. Om zowel de bekendheid met de informele psychosociale ondersteuning te vergroten als de drempel te verlagen, is een aantal centra aanwezig in het regionale ziekenhuis. Soms in de vorm van een informatiecentrum, soms via de aanwezigheid van goedgetrainde vrijwilligers die in de wachtkamers en bij de dagbehandeling het gesprek aangaan. Er bestaan reeds een aantal succesvolle samenwerkingen tussen IPSO centra en ziekenhuizen en deze zouden verbeterd en uitgebreid moeten worden.

In dit project zal daarom een aantal IPSO centra een Informatiecentrum Oncologie inrichten en/of uitbreiden/verbeteren om de informele zorg dichter bij de patiënt te brengen. Met een betaalde ziekenhuis coördinator, goed getrainde vrijwilligers en een sterke band tussen IPSO centrum en het informatiecentrum.

Belang van informele zorg

Op dit moment leven in Nederland meer dan 830.000 mensen met of na kanker. De komende jaren groeit deze groep sterk. Voor hen is informele zorg van belang. Informele zorg is ondersteunend aan formele zorg, kan de druk op de formele zorg wegnemen en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Daarom is het van belang dat verpleegkundig personeel, artsen en patiënten deze zorg kennen en weten te vinden. Met de financiering van deze 11 projecten wordt hier een volgende stap in gemaakt.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.