Behoefteonderzoek inloophuizen

Behoefteonderzoek inloophuizen

Meer dan de helft van de (ex-)kankerpatiënten en naasten weet af van het bestaan van een Centrum voor leven met en na kanker. Slechts één vijfde weet (ongeveer) welke activiteiten en ondersteuning een Centrum voor leven met en na kanker biedt. Respondenten hebben vaak geen goed beeld van een Centrum voor leven met en na kanker.

Zo associëren ze inloophuizen met een plek voor ernstig zieke kankerpatiënten en hun naasten, waar je alleen terecht kunt als je je emotioneel open kunt stellen en waar mensen komen die geen of een klein sociaal netwerk hebben. Toch geeft een deel van de respondenten aan op dit moment (13%) of mogelijk in de toekomst (38%), wel behoefte te hebben aan psychosociale ondersteuning. Ook is 8% zeker en 55% misschien van plan om in de nabije toekomst een Centrum voor leven met en na kanker te gaan bezoeken. Uit het onderzoek komen verschillende handvatten naar voren om de potentiële doelgroep beter te bereiken. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de belangrijkste conclusies van het onderzoek.

Er is behoefte aan (aanvullende) psychosociale ondersteuning Uit het onderzoek komt naar voren dat er bij een deel van de doelgroep behoefte is aan (aanvullende) psychosociale ondersteuning. Bij 13% van de respondenten speelt dit op dit moment en 38% geeft aan misschien deze behoefte in de toekomst te hebben. (Ex-)kankerpatiënten die recent zijn gediagnosticeerd / bij wie de prognose onbekend is, naasten van de (ex-) kankerpatiënten die nog in leven zijn en hoger opgeleiden geven vaker aan nu of in de toekomst mogelijk behoefte te hebben aan psychosociale ondersteuning dan (ex-)kankerpatiënten die genezen zijn (verklaard), naasten waarbij de kankerpatiënt is overleden of lager opgeleiden. Wat verder opvalt, is dat zowel (ex-)kankerpatiënten als naasten niet veel gebruik maken van psychosociale ondersteuning in het kader van de ziekte. Het lijkt vooral veelbelovend om via de behandelaar deze ondersteuningsvorm te bespreken. Vooralsnog bespreekt de behandelaar (van de naasten) in drie kwart van de gevallen niet over deze mogelijkheid.

Bekijk hieronder het hele onderzoek:

IPSO ResCon Behoefteonderzoek Inloophuizen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.