Evaluatie psychosociale begeleiding Adamas Centrum voor leven met en na kanker 2007/2008

Evaluatie psychosociale begeleiding Adamas Centrum voor leven met en na kanker 2007/2008

Door het Adamas Centrum voor leven met en na kanker wordt een scala aan therapieën en activiteiten aangeboden. Onder 117 deelnemers is onderzocht hoe zij deze begeleiding waarderen. Dit is ongeveer 50% van het totaal aantal geregistreerde bezoekers met kanker van het Adamas Centrum voor leven met en na kanker in de jaren 2007 en 2008. Hierbij moet opgemerkt worden dat niet alle bezoekers geregistreerd zijn, het daadwerkelijke bezoekersaantal is dan ook hoger. In 2008 waren er in totaal 4800 bezoeken aan het Adamas Centrum voor leven met en na kanker. In 2007 waren dit er 2500. Dit betreft tevens naasten van mensen met kanker. De onderzoeksgroep lijkt op de meeste punten vergelijkbaar te zijn met deelnemers aan soortgelijke evaluatieonderzoeken bij de Vruchtenburg in 2007 en het HDI in 2008 (Janssen & Visser, 2007; Kieviet-Stijnen & van der Lee, 2008).

Zowel deelnemers aan de therapieën als aan de activiteiten waarderen de aangeboden begeleiding hoog. De activiteiten werden met een gemiddeld rapportcijfer van een 8.6 iets hoger beoordeeld dan de therapieën, waaraan gemiddeld een 8.1 werd toegekend. Opvallend is dat de aangeboden therapieën en activiteiten hoger gewaardeerd worden door mensen met een lager of gemiddeld opleidingsniveau, door mensen met een andere vorm van kanker dan borstkanker en door mensen die een medische behandeling afgerond hebben en onder controle zijn. De vrijwilligers van het Adamas Centrum voor leven met en na kanker worden in alle opzichten als vakkundig en onmisbaar ervaren. Kinderen waarderen de speciaal voor hen aangeboden zorg gemiddeld met een 8.9. 

Van de verschillende activiteiten en therapieën in het Adamas Centrum voor leven met en na kanker ervaren de deelnemers effecten die gepaard gaan met een hogere kwaliteit van leven en minder lichamelijke en psychische klachten. Zoals het geval was bij de waardering van de therapieën, ervaren mensen met een lager opleidingsniveau, vrouwen met borstkanker en mensen die een medische behandeling afgerond hebben en onder controle zijn meer effecten van de therapie dan mensen met een hoog opleidingsniveau, mensen met een andere vorm van kanker en mensen die onder medische behandeling zijn. Bij de activiteiten worden meer effecten ervaren door mannen en door deelnemers die genezen zijn verklaard of een goede kans hebben op genezing. 

Wat betreft haaruitvalklachten, die betrekking hebben op zowel de lichamelijke als psychische aspecten van de kwaliteit van leven, kan worden geconcludeerd dat er een betekenisvol en groot verschil is in de kwaliteit van leven tussen mensen die last hadden van haaruitval en mensen die geen last hadden van haaruitval. 

Als laatste is gebleken dat er sprake is van een betekenisvolle samenhang tussen de waardering van de psychosociale begeleiding en de ervaren effecten en tevens tussen de ervaren effecten naar aanleiding van de begeleiding en de kwaliteit van leven van de deelnemers. Dit kan betekenen dat een hogere waardering van de deelnemers leidt tot meer ervaren effecten, maar ook dat mensen die meer effecten ervaren naar aanleiding van de begeleiding, deze hoger waarderen. De samenhang tussen de ervaren effecten en de kwaliteit van leven kan betekenen dat de door de deelnemers ervaren effecten leiden tot een hogere kwaliteit van leven, maar ook dat mensen met een hogere kwaliteit van leven meer effecten van de begeleiding ervaren. Een directe relatie tussen de waardering van de therapieën en de kwaliteit van leven van de deelnemers is niet gevonden. 

De initiatiefnemers van het Adamas Centrum voor leven met en na kanker stelden bij de oprichting twee jaar geleden de volgende doelen: 

“Naast genezing is het ook belangrijk te ‘helen’.” 

& 

“De psychosociale begeleiding heeft als effect dat de beleving van deze belastende periode in positieve zin wordt beïnvloed. De kwaliteit van leven wordt voor de cliënten verbeterd.” 

Wanneer we de aangeboden begeleiding van de afgelopen twee jaar evalueren, kan gesteld worden dat het Adamas Centrum voor leven met en na kanker ruimschoots voldaan heeft aan de door zichzelf gestelde doelen en dat zij trots kunnen zijn op wat zij met de door hen aangeboden begeleiding voor mensen met kanker betekenen. 

“Een dergelijk huis is een must en niet meer weg te denken voor alle kankerpatiënten in onze huidige maatschappij. Het is een heel bijzondere plek.”

Bekijk hieronder het hele onderzoek:

Evaluatie psychosociale begeleiding Adamas Inloophuis 2007 - 2008

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.