Onderzoeksrapport: De gidsfunctie bij Viore

Onderzoeksrapport: De gidsfunctie bij Viore

Dit onderzoek is van juli 2016 tot april 2018 in opdracht van Viore uitgevoerd door de Dienst geestelijke verzorging van VUmc. Het onderzoek is gefinancierd door Stichting Zabawas, Stichting Hulp na onderzoek en het mr. Roelsefonds. Met deze studie hebben we meer inzicht willen krijgen in de gidsfunctie bij Viore en de ervaring van bezoekers bij deze vorm van ondersteuning. 

In het voor u liggende rapport beschrijven we de onderzoeksresultaten als volgt: in hoofdstuk 1 bespreken we de achtergrond, de doelstelling en de vraagstelling van het onderzoek, waarna we in hoofdstuk 2 de methode van het uitgevoerde onderzoek beschrijven. In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven en de onderzoeksvragen beantwoord. Ten slotte worden in hoofdstuk 4 de conclusies en in hoofdstuk 5 de aanbevelingen gepresenteerd. 

Onze dank gaat uit naar prof. dr. Irma Verdonck – de Leeuw (VU/VUmc) voor haar betrokkenheid bij de onderzoeksopzet van het onderzoek; en naar de respondenten van het onderzoek voor hun deelname aan het onderzoek. We zijn ons zeer bewust van de belasting die het meedoen aan onderzoek kan opleveren, zeker op een kwetsbaar moment als de confrontatie met kanker. De bereidheid van de deelnemers om desondanks aan het onderzoek mee te doen, waarderen wij ten zeerste.

Bekijk hieronder het hele onderzoek:

Een onderzoek naar de gidsfunctie bij Viore

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.