ipso logo mobiel
ipso logo header
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat mensen met kanker en hun naasten in alle fasen van het ziekteproces baat hebben bij psycho-oncologische zorg en ondersteuning.

Wetenschappelijk onderzoek psycho-oncologische centra

In de periode 2008-2010 is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de zorg die in de psycho-oncologische centra wordt geleverd aan mensen met kanker en hun naasten. De onderzoekers – van het Helen Dowling Instituut en van het Universitair Medisch Centrum Groningen – concluderen in hun evaluatierapport dat zowel kankerpatiënten als hun partners baat hebben bij psycho-oncologische zorg, ongeacht de prognose van de ziekte. Klachten als angst, depressie en vermoeidheid blijken als gevolg van de therapeutische behandeling significant af te nemen.

Wetenschappelijk onderzoek inloophuizen

  • Behoefte-onderzoek inloophuizen, M. Martens & A. Hesselink, ResCon, november 2014 | lees/download .pdf
  • Het bezoeken van inloophuizen: een kwalitatief perspectief op de ervaringen van mensen met kanker en hun naastenDr. Adriaan Visser, senior onderzoeker Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie, Rotterdam, november 2014 | lees/download .pdf
  • Evaluatie van het bezoeken van inloophuizen door mensen met kanker en hun naasten, Dr. Adriaan Visser, senior onderzoeker Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie, Rotterdam, november 2014 |  lees/download .pdf
  • Samenvatting van de resultaten van de onderzoeken door ResCon en Hogeschool Rotterdam, november 2014 | lees/download .pdf
  • Evaluatie van psychosociale begeleiding bij mensen met kanker - Waardering, ervaren effecten en kwaliteit van leven, Ninke van Leeuwen & Hester van Liempt, Masterthesis Klinische en Gezondheidspsychologie (Universiteit Utrecht), april 2009 | lees/download .pdf

Lopend onderzoek

  • BeMind, onderzoek naar de effectiviteit van groeps- en online mindfulness therapie voor kankerpatiënten, Helen Dowling Instituut, Radboud UMC, Pink Ribbon en IPSO | www.bemind.info 
  • Fitter na kanker, onderzoek naar de werking van e-therapie die gericht is op het verminderen van chronische vermoeidheid na kanker, Helen Dowling Instituut en Roessingh Research en Development, 2013-2016 | www.fitternakanker.nl

Projecten

  • Kwaliteitsbevordering IPSO Inloophuizen, Pieternel Geurts i.o.v. KWF Kankerbestrijding en IPSO, 2012-2014
  • Rapport Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen, oktober 2015 | lees/download .pdf

Meer informatie

Voor meer informatie over wetenschappelijk onderzoek en projecten kunt u contact opnemen met het IPSO-bureau.
U kunt tevens de websites van het Helen Dowling Instituut (HDI) en de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) raadplegen voor (samenvattingen van) onderzoeksrapporten.

Zoek een inloophuis in de buurt