Onderzoek wijst uit dat mensen met kanker en hun naasten baat hebben bij psychosociale oncologische zorg.

Onderzoek wijst uit dat mensen met kanker en hun naasten in alle fasen van het ziekteproces baat hebben bij psychosociale oncologische zorg. De verschillende onderzoeken vind je hier:

Behoefteonderzoek inloophuizen

Behoefteonderzoek inloophuizen

-

onder mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten die (nog) geen gebruik maken van een inloophuis.

Effectonderzoek: De maatschappelijke waarde van IPSO inloophuizen

Effectonderzoek: De maatschappelijke waarde van IPSO inloophuizen

-

In dit rapport is onderzocht welke maatschappelijke meerwaarde de inloophuizen hiermee realiseren.

Evaluatie psychosociale begeleiding Adamas Inloophuis

Evaluatie psychosociale begeleiding Adamas Inloophuis

-

Door het Adamas Inloophuis wordt een scala aan therapieën en activiteiten aangeboden. Onder 117 deelnemers is onderzocht hoe zij deze begeleiding waarderen.

Evaluatie van het bezoek aan inloophuizen door mensen met kanker en hun naasten

Evaluatie van het bezoek aan inloophuizen door mensen met kanker en hun naasten

-

Op basis van een vragenlijstonderzoek onder bezoekers van inloophuizen is gestreefd inzicht te krijgen in o.a. de kenmerken van mensen met kanker en hun naasten die inloophuizen bezoeken en de knelpunten in het aanbod door inloophuizen en de waardering daarvan.

Het bezoeken van inloophuizen: een kwalitatief perspectief op de ervaringen van mensen met kanker en hun naasten

Het bezoeken van inloophuizen: een kwalitatief perspectief op de ervaringen van mensen met kanker en hun naasten

-

Het kwalitatieve onderzoek onder 34 bezoekers uit twintig inloophuizen in Nederland, is uitgevoerd met subsidie van KWF Kankerbestrijding.

Onderzoeksrapport: De gidsfunctie bij Viore

Onderzoeksrapport: De gidsfunctie bij Viore

-

Dit onderzoek is van juli 2016 tot april 2018 in opdracht van Viore uitgevoerd door de Dienst geestelijke verzorging van VUmc. Het onderzoek is gefinancierd door Stichting Zabawas, Stichting Hulp na onderzoek en het mr. Roelsefonds.

Onderzoeksrapport: Regionale waarde inloophuis Sigrid’s Garden

Onderzoeksrapport: Regionale waarde inloophuis Sigrid’s Garden

-

De huidige en toekomstige regionale waarde van inloophuis Sigrid’s Garden voor mensen in Zuidoost-Drenthe die nog steeds in het dagelijks leven te maken hebben met kanker.

Samenvatting onderzoeken

Samenvatting onderzoeken

-

Inloophuizen vormen een niet meer weg te denken en gewaardeerde ondersteuning in de keten van psychosociale ondersteuning bij kanker. De verwachting is dat het gebruik van inloophuizen sterk groeit, wat de druk op de dure professionele zorg kan verminderen.

'In het ziekenhuis leveren we hoogwaardige zorg maar na de behandelingen vallen patiënten in een soort gat'

Daphne de Roode

Netwerkcoördinator & Ketenmanager Palliatieve zorg bij Isala

Lees het verhaal van Daphne

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.