We focussen op kwaliteit van leven, waarbij we altijd uitgaan van de behoefte van de gast.

IPSO biedt psychosociale zorg. Laagdrempelig en altijd dichtbij. We focussen op kwaliteit van leven, waarbij we altijd uitgaan van de behoefte van de gast. Stichting IPSO heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 • We werken met 4500 bevlogen en getrainde vrijwilligers
 • Met onze 81 centra hebben we een landelijke dekking
 • Ruim 200.000 gasten bezoeken jaarlijks een IPSO centrum
 • 96% van onze bezoekers ervaart een positief effect

 

Ambities

 1. Onze centra zijn een vanzelfsprekende schakel in de oncologische zorgketen en werken samen met de overige partijen in de formele en informele zorg.
 1. Onze centra bieden kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige zorg voor iedereen die is geraakt door kanker, door middel van een gevarieerd en compleet aanbod, bestaande uit: een-op-eengesprekken, lotgenotencontact, activiteiten gericht op vitaliteit en het aanreiken van informatie. Met dit aanbod bereiken zij een grote en diverse groep gasten gedurende de gehele patient journey.
 1. Elk centrum is een adaptieve, professionele vrijwilligersorganisatie met getrainde gastvrouwen en -heren, activiteitenbegeleiders, (veelal betaalde) coördinatoren, administratieve krachten, overige vrijwilligers en een goed bestuur.
 1. Onze centra voldoen aan alle IPSO-kwaliteitseisen, zodat de centra, IPSO en KWF in het volste vertrouwen gasten naar ieder IPSO centrum kunnen verwijzen en met vertrouwen naar buiten kunnen treden.
 2. Elk centrum heeft een laagdrempelige vaste locatie die ruimte biedt voor de diverse activiteiten. De activiteiten worden dichtbij de gasten aangeboden, bijvoorbeeld samen met andere IPSO centra, welzijnsorganisaties en online. Uitgangspunt is dat iedere patiënt in Nederland toegang heeft tot informele zorg, bij voorkeur ook binnen de muren van het ziekenhuis.
 3. Iedereen die is geraakt door kanker kent onze centra en hun toegevoegde waarde. Ook (in)formele zorgverleners zijn hiervan op de hoogte en verwijzen hun patiënten pro-actief naar de centra.
 4. In 2030 hopen we dat alle centra duurzaam gefinancierd worden door een combinatie van landelijke en regionale partijen.
Organogram stichting IPSO

STATUTEN STICHTING IPSO

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VERENIGING IPSO CENTRA

Medewerkers Landelijk Bureau

Organisatie

Sonja Robben, directeur/bestuurder

-

‘Ik wil de IPSO centra structureel onderdeel maken van het oncologisch zorgnetwerk en zorgen voor een duurzame toekomst voor deze unieke vorm van psychosociale zorg.’

Organisatie

Helen Sijm, operationeel manager

-

‘Als operationeel manager sla ik bruggen tussen de verschillende projecten, ben sparringpartner voor de collega’s en coördineer de lopende gang van zaken. Voorheen was ik met veel plezier vrijwilliger bij een van de IPSO centra.’

Organisatie

Djoeke Barkey, communicatieadviseur

-

‘Mijn missie? Stichting IPSO en de IPSO centra profileren en steviger op de kaart zetten, zodat mensen geraakt door kanker weten dat ze bij ons terecht kunnen.’

Organisatie

Irene Groen, financieel/administratief medewerker

-

‘Ik ontzorg, help waar nodig en zorg voor een duidelijk inzicht in de financiën van IPSO en de IPSO centra.’

Organisatie

Johanna Kasperkovitz, programmamanager Samenwerking en Kwaliteit

-

‘Ik werk aan het bevorderen van samenwerking tussen formele en informele zorg binnen de psychosociale oncologie. Een belangrijk aspect daarbij is het samen met centra doorontwikkelen en borgen van de kwaliteit van hun aanbod.’

Organisatie

Janneke Sparreboom, regioadviseur (Noord-Nederland)

-

‘Samen hoop ik op een constructieve manier, de onderlinge samenwerking van de Centra voor leven met en na kanker en de samenwerking mét IPSO te bevorderen en zo nog betere ondersteuning te creëren voor mensen die leven met en na kanker.’

Organisatie

Anneke de Boer, regioadviseur (Midden-Nederland)

-

‘Samen met de centra bekijk ik hoe we de kwaliteit voortdurend kunnen verbeteren. Daarnaast denk ik graag mee over de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Door de krachten te bundelen en onderling meer samen te werken, ben ik ervan overtuigd dat we er steeds beter en meer kunnen zijn voor mensen geraakt door kanker.’

Organisatie

Jolanda Rubens, regioadviseur (Zuid-Nederland)

-

‘Ik geniet iedere dag van de geweldige inzet en ambities van vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden van de IPSO centra. De kwaliteit van de centra wordt steeds duidelijker zichtbaar. Als regioadviseur draag ik daar graag mijn steentje aan bij, zodat gasten die leven met en na kanker het niet alleen hoeven doen.’

Organisatie

Cynthia Kertodikromo, Office Assistant

-

‘What’s my purpose! Bijdragen aan de missie en visie binnen Het Landelijk Bureau. Ik ondersteun ook op secretarieel en organisatorisch vlak en wil daarnaast mijn ervaring delen en inzetten om elke doelstelling van de brancheorganisatie en de IPSO centra te helpen realiseren.’

Organisatie

Saskia van Veen, projectleider

-

‘Ik ondersteun de IPSO centra met mijn inzet voor het VWS-programma, maar ook op het gebied van vrijwilligersbeleid en mijn bijdragen aan het IPSO-kwaliteitsprogramma.’

Organisatie

Marja Berendsen, programmamedewerker

-

‘Graag wil ik bijdragen aan het mooie werk van IPSO, een organisatie die er écht toe doet voor mensen die de diagnose kanker hebben gekregen, hun naasten en nabestaanden.
Het is heel fijn dat zij voor informele psychosociale zorg de weg weten te vinden naar een IPSO centrum dichtbij huis.’

 

Organisatie

-
Organisatie

-
Organisatie

-

'Het centrum was voor mij het lijntje naar meedoen aan de normale maatschappij'

Monique

Gast Centrum voor leven met en na kanker

Lees het verhaal van Monique

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.