Brancheorganisatie IPSO versterkt de centra (voorheen inloophuizen) zodat zij mensen met kanker en hun naasten psychosociale zorg op maat kunnen bieden.

Brancheorganisatie IPSO versterkt de centra (voorheen inloophuizen) zodat zij mensen met kanker en hun naasten psychosociale zorg op maat kunnen bieden.

Als je een IPSO centrum (voorheen inloophuis) binnenstapt voel je het meteen: ik ben hier welkom. De warme, huiselijke sfeer waarin je wordt ontvangen door mensen die weten wat de impact van kanker is, voelt als thuiskomen. Wij spreken dan ook niet over bezoekers of patiënten, maar over gasten. Onze gasten staan altijd centraal. We focussen op kwaliteit van leven, waarbij we uitgaan van de behoefte van de gast. Wat is op dit moment voor de gast van belang om in zijn kracht te staan? Waar kunnen centra als vangnet dienen?

Bij de 81 IPSO centra die ons land telt, kunnen mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben terecht voor een goed gesprek, ontspanning (van schilderen tot yoga) of begeleiding. Dit zijn (ex)patiënten, naasten en nabestaanden. De motivatie om deze mensen bij te staan, is enorm. Onze 4500 vrijwilligers zijn intrinsiek gedreven. Onze mensen zijn vanuit hun hart een IPSO centrum begonnen. Bijvoorbeeld omdat ze zelf geconfronteerd zijn met kanker en een plek misten om te reflecteren en even te ontsnappen aan de medische molen.

Betrokken en getrainde vrijwilligers
Deze drive maakt onze vrijwilligers uiterst gemotiveerd en ook uiterst geschikt om de gasten in hun behoefte te ondersteunen. Juist omdat zij weten waar ze het over hebben. Met behulp van de IPSO-trainingen, kunnen zij informele psychosociale zorg op maat bieden. Geen mens is immers gelijk en de behoeften lopen uiteen. Typisch voor vrijwillige zorg is de grote betrokkenheid. Hierdoor voelen de gasten zich begrepen en gehoord. Met hulp van IPSO centra krijgen zij zicht op een nieuw toekomstperspectief.

Verbinding
Door te zoeken naar verbinding met andere (in)formele zorgaanbieders wil IPSO dat mensen met kanker en hun naasten en nabestaanden vinden wat ze nodig hebben op het juiste moment en op de juiste plaats. De IPSO centra bieden informele psychosociale zorg op maat die nergens anders een plek heeft gekregen. In de ziekenhuizen is doorgaans weinig tijd en ruimte voor nazorg. De psychosociale hulpverlening bij kanker is een andere tak van sport en de IPSO centra vervullen met de warme, huiselijke aanpak een unieke positie in de zorg. Zij voorzien in een behoefte die aansluit op de reguliere zorg, maar dan laagdrempeliger, want mensen kunnen er gratis, zonder afspraak en zonder doorverwijzing terecht.

Positieve gezondheid
Dat onze inspanningen zich terugbetalen, blijkt wel uit recent onderzoek uitgevoerd door Sinzer, ondersteund door KWF Kankerbestrijding. 96% van de  gasten van de IPSO centra ervaart een positief effect. Daarnaast vindt 84% dat door het bezoek aan het IPSO centrum hun kwaliteit van leven is verbeterd. Beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen scoren ook hoog. Tot slot is vastgesteld dat de IPSO-huizen een belangrijke bijdrage leveren aan arbeidsparticipatie. Deze effecten passen in het gedachtengoed van de positieve gezondheid (Machteld Huber). Hierin wordt gezondheid niet meer gezien als de afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen om met de levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

We zijn ontzettend trots op deze resultaten. Ze onderstrepen nogmaals dat IPSO een vanzelfsprekende partner is in de zorg voor iedereen die direct of indirect door kanker geraakt wordt. We werken hard aan onze missie: Psychosociale zorg voor iedereen die geraakt wordt door kanker, laagdrempelig en dichtbij. We stimuleren dat steeds meer mensen en organisaties de IPSO centra weten te vinden. De deur staat open!

Zoek een IPSO centrum bij jou in de buurt

-

Met onze 100 IPSO centra is er altijd één bij jou in de buurt.

Zoek een IPSO centrum
Ondersteuning

Ondersteuning

-

Een IPSO centrum biedt psychosociale zorg op maat aan mensen geraakt door kanker. Van (ex)patiënten tot naasten. Er wordt altijd individueel gekeken naar de behoefte van de gast.

Als vrijwilliger

Als vrijwilliger

-

Dankzij de 4500 vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de centra, stappen onze gasten een stukje lichter de deur uit.

Verhalen

Verhalen

-

Een IPSO centrum biedt psychosociale zorg op maat aan mensen geraakt door kanker. Van (ex)patiënten tot naasten. Deze gasten delen graag hun ervaringen over leven met kanker en de rol van ‘hun’ IPSO centrum hierin.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.