Mensen zijn niet hun aandoening. Toch ligt daar doorgaans wel de focus op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Dit gedachtengoed sluit naadloos aan op het werk van de centra voor mensen geraakt door kanker. Daarom kunnen de ruim 4500 vrijwilligers van de IPSO centra voor mensen met kanker en hun naasten zich laten scholen in Positieve Gezondheid. De training is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Fontys Pro Health, Instellingen PsychoSociale Oncologie (IPSO) en Institute for Positive Health (iPH).

De training is een welkome aanvulling voor de vrijwilligers die werken in de centra, beaamt Sonja Robben, directeur IPSO: “De samenwerking met Fontys en iPH onderstreept dat de 81 IPSO centra ondersteuning bieden die er toe doet. Deze samenwerking helpt om de (na)zorg voor mensen geraakt door kanker verder door te ontwikkelen. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid sluit naadloos aan op de missie, visie en activiteiten van het centrum. Het ziet de mens in zijn geheel en de focus ligt op wat er wél kan en niet direct op wat er niet kan door de ziekte. Daarbij sluit het aan op het terugpakken van de eigen regie over het dagelijks functioneren. Positieve Gezondheid geeft onze ruim 4500 vrijwilligers een gespreksinstrument, een extra middel om met de gasten in gesprek te gaan. Naast gespreksinstrument is het spinnenweb ook heel goed te gebruiken om de programmering van het centrum kleur en vorm te geven. Het vangnet voor mensen met kanker, naasten en nabestaanden wordt daarmee groter en steviger.”

Het Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. “Ik vind het heel waardevol dat Fontys een speciale training heeft ontwikkeld voor vrijwilligers in centra. Om hen handvatten te geven om een ander gesprek te voeren met hun bezoekers. Dat maakt niet alleen dat bezoekers zich meer gehoord voelen, maar het geeft de vrijwilliger ook houvast om samen met de bezoekers van het centrum te bekijken wat er belangrijk is en wat een kleine stap op weg naar verandering zou kunnen zijn”, vertelt Angelique Schuitemaker, directeur van iPH.

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid blijkt in de praktijk ook een heel mooi instrument om de eigen sociale kaart van het centrum vorm te geven. Het draagt hiermee bij aan de inbedding van het centrum in het brede maatschappelijke- en zorgveld.

 

Bekijk de animatie over Positieve Gezondheid

Meer lezen over Positieve Gezondheid?

-

Bezoek dan ook eens de website van onze partner Institute For Positive Health (iPH).

Klik hier

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.