ipso logo mobiel
ipso logo header
Iedereen die behoefte heeft aan hulp bij de emotionele verwerking van de confrontatie met kanker is welkom in een van de inloophuizen of psycho-oncologische centra.
Psycho-oncologische zorg richt zich op de kwaliteit van leven en niet op het medische aspect van kanker. Deze zorg is beschikbaar voor iedereen die is geconfronteerd met kanker, ongeacht de prognose of de tijd die sinds de diagnose is verstreken. Door heel Nederland kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht in inloophuizen en psycho-oncologische centra.

Voor iedereen die met kanker te maken heeft

Psycho-oncologische zorg is beschikbaar vanaf het moment dat men de diagnose hoort tot ver na afronding van de medische behandeling. Vaak komt pas na afloop van het medische traject het emotionele verwerkingsproces op gang. Ook wanneer geen genezing meer mogelijk is kan psycho-oncologische zorg van grote steun zijn.

Kanker trekt tevens een zware wissel op het leven van familieleden, mantelzorgers en andere naasten. Vanzelfsprekend zijn ook zij van harte welkom in een inloophuis of een psycho-oncologisch centrum.
Daarnaast is er een groep mensen die een al dan niet genetische aanleg heeft voor het ontwikkelen van kanker. Zij zijn weliswaar (nog) niet ziek maar kunnen evengoed behoefte hebben aan informatie en een luisterend oor.

Zoek een inloophuis in de buurt

Minister Schippers over het belang van psycho-oncologische zorg