ipso logo mobiel

logo header
Download in .pdf

Wanneer een inloophuis zich bij Stichting IPSO meldt als geïnteresseerde om lid te worden van de Vereniging IPSO Inloophuizen, worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1
Het inloophuis krijgt de toelatingscriteria van de Vereniging IPSO Inloophuizen toegestuurd, eventueel in combinatie met een informeel kennismakings- en voorlichtingsgesprek met vertegenwoordiger(s) van de Vereniging IPSO Inloophuizen.

Stap 2
Daarna vindt een formeel overleg plaats tussen het bestuur van de Vereniging IPSO Inloophuizen (vertegenwoordigd door een bestuurslid en de directeur van Stichting IPSO) en het bestuur van het toe te laten inloophuis (vertegenwoordigd door minimaal twee bestuursleden, de voorzitter en de penningmeester). In dit overleg wordt besproken of voldaan wordt aan de toelatingscriteria voor het aspirant-lidmaatschap. Als dit niet het geval is worden concrete afspraken gemaakt over de benodigde aanpassingen en het tijdsbestek waarbinnen deze kunnen plaatsvinden.
  • 2a. Vervolgens vindt opnieuw overleg plaats over het verkrijgen van de status van aspirant-lid.
  • 2b. Dan wel wordt besloten tot stopzetting van toelatingsprocedure.
Stap 3
Als het inloophuis wordt toegelaten als aspirant-lid ontvangt zij hiervan een schriftelijke bevestiging van het bestuur van de Vereniging IPSO Inloophuizen.

Stap 4
Het aspirant-lidmaatschap heeft de duur van één jaar. Na afloop van dit jaar vindt opnieuw overleg plaats tussen het bestuur van de Vereniging IPSO Inloophuizen (vertegenwoordigd door een bestuurslid en de directeur van Stichting IPSO) en het bestuur van het toe te laten inloophuis (vertegenwoordigd door minimaal twee bestuursleden, de voorzitter en de penningmeester). In dit overleg wordt besproken of voldaan wordt aan de toelatingscriteria voor het volwaardig lidmaatschap. Als dit niet het geval is worden concrete afspraken gemaakt over de benodigde aanpassingen en het tijdsbestek waarbinnen deze kunnen plaatsvinden.
  • 4a. Vervolgens vindt opnieuw overleg plaats over het verkrijgen van de status van volwaardig lid.
  • 4b. Dan wel wordt besloten tot stopzetting van toelatingsprocedure.
Stap 5
Als het inloophuis wordt toegelaten als volwaardig lid ontvangt zij hiervan een schriftelijke bevestiging van het bestuur van de Vereniging IPSO Inloophuizen.

Lees ook:

Zoek een inloophuis in de buurt

Psychosociale zorg in beeld

Loaded JSON is empty