'Het inloophuis is een hele mooie optie om dat gat op te vullen'

Simone Berkhout / Organisatorisch Manager Oncologisch Centrum Noordwest Ziekenhuisgroep

Er wordt op steeds grotere schaal samengewerkt tussen ziekenhuizen en IPSO inloophuizen. Zo ook tussen Noordwest Ziekenhuisgroep en inloophuis ’t Praethuys. ‘In het ziekenhuis is er rond de behandeling heel veel aandacht voor de patiënt. Na de behandeling neemt dat logischerwijs af. Het inloophuis is een hele mooie optie om dat gat op te vullen’, vertelt Simone Berkhout, Organisatorisch Manager Oncologisch Centrum Noordwest Ziekenhuisgroep.

In het najaar van 2019 is er gestart met de samenwerkingspilot van een jaar tussen het IPSO inloophuis en het ziekenhuis. Vrijwilligers van ’t Praethuys worden getraind en geschoold door IPSO en zijn aanwezig op de dagbehandeling, radiotherapie en de verpleegafdeling. ‘De psychosociale ondersteuning vanuit het ziekenhuis dekt een andere lading’, vertelt Simone. ‘Wij bieden vanuit NWZ maatschappelijk werk, geestelijke verzorging en psychologie. Maar tijd voor het kopje koffie naast het ziekenhuisbed is er niet, terwijl ook dat belangrijk is. Ook hopen we door de samenwerking de toegang tot het inloophuis laagdrempeliger te maken.’

Simone ziet de toegevoegde waarde van het IPSO inloophuis juist ook buiten het ziekenhuis. ‘Denk aan begeleiding van een jong gezin dat getroffen wordt door kanker, contact met lotgenoten of een informatiemiddag over hormoontherapie van een dokter uit het ziekenhuis in het inloophuis. Dit soort zaken moet je vooral buiten het ziekenhuis laten. Dan haal je het klinische eraf. Voor een patiënt voelt de confrontatie met het ziekenhuis totaal anders dan die met het inloophuis. Dat is een hele fijne, veilige plek voor patiënten. Bij onze open dagen betrekken we ook altijd ’t Praethuys.’

Volgens Simone is het belangrijk om patiënten een zo breed mogelijk palet aan te bieden. ‘Daarom wijzen we elke patiënt op het bestaan van het inloophuis, op de afdeling liggen folders en we nemen het inloophuis altijd mee in onze communicatie. Formele en informele zorg moeten heel complementair aan elkaar zijn. Deze samenwerking is erg belangrijk. De behoefte van patiënten loopt vaak uiteen. Zo hebben jongere patiënten andere behoeften dan ouderen. Bij deze ondersteuning op maat speelt het inloophuis een mooie rol.’

 

 

 

Samenwerking formele en informele zorg

In Nederland ontstaan steeds meer initiatieven die zijn gericht op samenwerking tussen de medische zorg vanuit de ziekenhuizen (formele zorg) en de ondersteunende zorg die wordt geboden met behulp van vrijwilligers (informele zorg). Samenwerking tussen formele en informele zorg is om inhoudelijke redenen belangrijk. Bij mensen met kanker dient passende psychosociale zorg op het juiste moment te worden ingezet, zodat zij zo goed mogelijk kunnen omgaan met de impact van de ziekte. Het inzetten en verlenen van informele psychosociale zorg heeft als voordeel dat het een betaalbaar alternatief is. Dit is belangrijk omdat door de toenemende vergrijzing de betaalbaarheid van de zorg steeds meer in het geding komt.

Lees ook het verhaal van

Anita Wesselius

-

De 4500 vrijwilligers zijn het goud van de IPSO-huizen. De ondersteuning die zij bieden komt recht uit het hart en heeft voor henzelf ook betekenis.

Armand Winthagen

-

Een veelgehoord misverstand over het inloophuis is dat het vooral heel verdrietig en zwaar op de hand is. Niets is minder waar.

Ayten Tastan

-

Toen Ayten in 2009 de diagnose borstkanker kreeg heeft ze een hele lange weg moeten gaan om een luisterend oor te vinden. Het ziekenhuis had geen tijd, in haar omgeving was praten over ziek zijn taboe. Nu is ze vrijwilliger bij Anna’s huis (Zaanstreek): ‘Ik laat onze gasten zien dat ze er niet alleen voor staan en probeer ze weer op weg te helpen’.

Bep Kalse

-

In 2019 betrof 65% van de nieuwe kankergevallen mensen met een leeftijd van 65 jaar of ouder. Veel van de gasten van de IPSO inloophuizen vallen ook in deze leeftijdscategorie. Zo ook Bep Kalse (74). In 2015 kreeg zij de diagnose borstkanker. Bep: ‘Het inloophuis hielp mij de eenzaamheid te doorbreken’.

Christa Jongkind

-

Elk IPSO inloophuis heeft een bijzonder verhaal en is opgericht vanuit het hart. Zo ook Sigrid’s Garden in Emmen. Nadat Sigrid op 27-jarige leeftijd overleed aan kanker besloten haar ouders Jaap Boer en Christa Jongkind een IPSO inloophuis op te richten.

Cynthia en Cecilia

-

Cynthia en Cecilia leerden elkaar kennen in inloophuis Scarabee in Leiden. Sindsdien delen ze heel veel met elkaar en dat helpt hen enorm.

Daphne de Roode

-

In het ziekenhuis leveren we veel technische, hoogwaardige zorg. Maar als de behandelingen voorbij zijn vallen patiënten in een soort gat.

Dennis, Imke en Jente

-

Drieënhalf jaar geleden werd het leven van Dennis en zijn twee dochters Imke (10) en Jente (5) totaal veranderd door de diagnose kanker van hun vrouw en moeder Maaike. De wereld van het jonge gezin stond op zijn kop. IPSO inloophuis Pisa heeft ze enorm geholpen.

Elly Eeken

-

In 2014 zeiden de artsen: “We kunnen u niet meer beter maken”. Ik had een groot gezwel in mijn nier en later ook uitzaaiingen in mijn longen.

Gerbera

-

Gerbera geeft sinds een paar maanden op vrijwillige basis yogalessen bij het IPSO inloophuis in haar buurt.

Kenneth Bos

-

De gevolgen van mijn ziek zijn, gaan nooit helemaal weg. Wat mij veel geholpen heeft bij het weer op de rit krijgen van mijn leven? De bezoeken aan inloophuis Huis aan het Water.

Mieke

-

Mieke is al 13 jaar vrijwilliger bij het inloophuis in Almere en is naast gastvrouw begeleider van de activiteiten Crea en Mandala.

Monique

-

Toen Monique 8 jaar geleden de diagnose borstkanker kreeg, was ze heel stellig: ‘de arts vertelde dat ik hier niet dood aan zou gaan dus wilde ik geen nare emoties toelaten.

Reshma Waasdorp

-

Het gaat net te ver om te zeggen dat de mensen van het inloophuis familie zijn, maar het komt dicht in de buurt. Het warme bad dat ik daar voelde heeft me zo goed gedaan.

Samenwerking Bravis ziekenhuis

-

Het Oncologie Centrum van het Bravis ziekenhuis (Roosendaal) en de bij IPSO aangesloten inloophuizen De Rose-Linde (Roosendaal) en Het Getij (Bergen op Zoom) .

Samenwerking Erasmus MC

-

Het Erasmus MC Kanker Instituut vindt het belangrijk om gedurende een ziekteproces, en daarna, alle vragen die er leven na de diagnose kanker beantwoord te krijgen.

Samenwerking Isala Ziekenhuis

-

Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen Isala en het bij IPSO aangesloten Nazorgcentrum IntermeZZo in Zwolle.

Samenwerking Spaarne Gasthuis

-

Vanaf de ontwikkeling van het Oncologiecentrum is Adamas Inloophuis betrokken geweest bij de invulling van de psychosociale ondersteuning van patiënten en naasten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.