Er wordt steeds meer samengewerkt tussen ziekenhuizen en de bij IPSO aangesloten centra.

Samenwerking
In Nederland ontstaan steeds meer initiatieven die zijn gericht op samenwerking tussen de medische zorg vanuit de ziekenhuizen (formele zorg) en de ondersteunende zorg die wordt geboden met behulp van vrijwilligers (informele zorg). De bij IPSO aangesloten centra werken op lokaal en regionaal niveau samen met ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, psycho-oncologische centra en palliatieve netwerken. IPSO zorgt als brancheorganisatie voor de borging en bewaking van de kwaliteit van de aangesloten organisaties en hun aanbod.

Meet & Match

De Meet & Match is een initiatief van brancheorganisatie IPSO en wordt mogelijk gemaakt door KWF. De M&M komt voort uit een door VWS ondersteund project waarin gesprekken zijn gevoerd met diverse ziekenhuizen. Daaruit kwam het belang van psychosociale zorg sterk naar voren, maar ook hoezeer het een uitdaging is om daaraan voldoende aandacht te besteden binnen de steeds complexer wordende medische zorg. Ook werd de behoefte aan kennis over passende ondersteuningsmogelijkheden binnen de regio benoemd. De M&M speelt hierop in door professionals elkaar te laten ontmoeten en een inhoudelijke uitwisseling te faciliteren aan de hand van casuïstiek.

Het effect van psychosociale oncologische zorg
Dat psychosociale oncologische zorg bijdraagt aan het verminderen van onder andere angst- en spanningsklachten wordt onderschreven door de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

De onderzoeksrapporten vind je op de pagina Onderzoek.

'In het ziekenhuis leveren we hoogwaardige zorg maar na de behandelingen vallen patiënten in een soort gat'

Daphne de Roode

Netwerkcoördinator & Ketenmanager Palliatieve zorg bij Isala

Lees het verhaal van Daphne

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.