Er zou een vanzelfsprekende verbinding moeten zijn tussen formele en informele zorg, omdat die elkaar werkelijk versterken.

Tijdige signalering
Zorgverleners als (huis)artsen en oncologisch verpleegkundigen spelen een cruciale rol in de detectie van de behoefte aan zorg en ondersteuning bij kanker. Wanneer in de gehele zorgketen aandacht is voor de emotionele, sociale en levensbeschouwelijke gevolgen die de ziekte teweegbrengt, krijgen mensen met kanker en hun naasten tijdig de hulp waaraan zij behoefte hebben.

De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet, onder meer door de implementatie van de richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg (te raadplegen op Oncoline), die bijdraagt aan een vroegere en betere signalering van de zorgbehoefte in ziekenhuizen.

IPSO centra richten zich specifiek op het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen met kanker en hun naasten. De zorg is beschikbaar in zowel de curatieve als de palliatieve behandelfase als tot ver na de controlefase.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws.