ipso logo mobiel

logo header
IPSO is er om haar leden te versterken zodat deze – ieder op hun eigen wijze – alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden psychosociale oncologische zorg kunnen bieden.

IPSO versterkt haar leden door zich actief te richten op het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Daartoe initieert en stimuleert IPSO de deskundigheid van de vrijwilligers en therapeuten die werkzaam zijn binnen de aangesloten inloophuizen. Dat doet zij door het organiseren van trainingen en workshops en het stimuleren van onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en best practices (onder meer via buddyconstructies). Op plaatsen waar deze zorg onvoldoende voorhanden is, ondersteunt IPSO nieuwe initiatieven.

Wanneer u lid wordt van IPSO bieden wij u:

  • belangenbehartiging, versterking
  • training en scholingsprogramma's
  • ondersteuning en een 'buddy' voor startende inloophuizen
  • toegang tot de (online) kennisbank

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie over het lidmaatschap of het inschrijven van uw organisatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Landelijk Bureau IPSO.

Lees ook:

Zoek een inloophuis in de buurt

Psychosociale zorg in beeld

Loaded JSON is empty