ipso logo mobiel
ipso logo header
Psycho-oncologische zorg is net zo vanzelfsprekend en belangrijk als somatische zorg.
Vroegtijdige detectie is van cruciaal belang voor het welbevinden van kankerpatiënten en hun naasten.

Inloophuizen

In de inloophuizen kunnen mensen met kanker en hun naasten zonder afspraak binnenlopen voor een luisterend oor of voorlichting over onderwerpen als vermoeidheid bij kanker, werkhervatting of rouwverwerking. Er is een breed aanbod aan ontspannende en creatieve activiteiten en men kan er in contact komen met lotgenoten. De ondersteuning wordt geboden door getrainde vrijwilligers die vaak uit eigen ervaring weten wat de impact van kanker is. 

In veel inloophuizen zijn speciaal opgeleide jeugdvrijwilligers actief die kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunen. Ook zijn er inloophuizen waar psychologen en therapeuten werkzaam zijn en waar patiëntenorganisaties spreekuur houden.

Een verwijsbrief is niet nodig, een afspraak maken evenmin. Een bezoek aan een inloophuis is gratis. 

Psycho-oncologische centra

In een psycho-oncologisch centrum kunnen mensen die als gevolg van de confrontatie met kanker kampen met angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid of depressieve gevoelens terecht voor gespecialiseerde zorg. Psychologen en therapeuten helpen hen bij het ordenen van de stroom van vragen, gedachten en emoties. Begeleiding is zowel individueel als in groepsverband mogelijk. De psychologen begeleiden ook gezinnen die met kanker te maken hebben. In sommige centra worden bovendien ontspannende en creatieve activiteiten aangeboden.

Psycho-oncologische centra werken op afspraak en op verwijzing door de huisarts of oncoloog. De cliënt kan zich op eigen gelegenheid aanmelden. De zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, op voorwaarde dat er een vermoeden is van psychische klachten zoals beschreven in de DSM-IV. 

Op uw verwijsbrief dienen minimaal de volgende gegevens te worden vermeld:

  • de datum van verwijzing
  • waarnaar u verwijst: de Basis GGZ of de Specialistische GGZ
  • het vermoeden van een DSM-classificatie, met eventuele specificatie
  • eventuele indicatie voor huisbezoeken
  • uw AGB-code
  • uw handtekening
Download het overzicht van inloophuizen en psycho-oncologische centra als .pdf-bestand, of zoek via onderstaande landkaart.

Zoek een inloophuis in de buurt